image Дом здравља- Вршац | Абрашевићева бб, 26300 Вршац | +381 13 809 000 | dzvrsac@sbb.rs |

Дом здравља Вршац

основан је 28.jaнуара 2008.године издвајањем из здравственог центра Вршац. Као самостална радна организација здравствене делатности почели смо са радом 15.септембра 2008.године.
Наш основни задатак је пружање примарне здравствене заштите свим грађанима општине Вршац. Рад у Дому здравља организован је у оквиру 9.служби у којима је запослено 207.радника.

више