Dom zdravlja Vršac

Dokumenta

Interna akta
imageStatut


Finansijski plan
image FP 2021   FP 2020   FP 2019


Završni račun
image ZR 2020   ZR 2019   ZR 2018   ZR 2017   ZR 2016   ZR 2015   ZR 2014   ZR 2013


Stanje zaliha lekova na dan
image 31.01.2021   28.02.2021   31.03.2021   30.04.2021   31.05.2021   30.06.2021


Utrosak_lekova
image 01.2021   02.2021   03.2021   04.2021


 
 

RFZO

image
image
image
 
image image image

Savetnik za zaštitu pacijentovih prava

  Radoje Nikolić
  telefon: 800 - 564
  radno vreme: ponedeljak, sreda,
  petak 10 - 12h

  adresa: Trg pobede 1, Vršac, soba 138
image image image image