image Дом здравља- Вршац | Абрашевићева бб, 26300 Вршац | +381 13 809 000 | dzvrsac@sbb.rs |
12.01.2024 INTERNI KONKURS za prijavu kandidata za specijalizaciju
12.01.2024 Oглас за пријем у радни однос на неодређено време (Медицинска сестра - техничар - 1 извршилац,
Возач у хитној медицинској помоћи - 1 извршилац)

27.09.2023 Oглас за пријем у радни однос на неодређено време (Доктор медицине - 1 извршилац)
30.05.2023 Оглас за пријем у радни онос на неодређено време (Доктор медицине - 2 извршилаца, медицинска сестра-техничар - 1 извршилац)
07.04.2023 Оглас о продаји моторних возила
17.01.2023 Оглас за пријем у радни онос на неодређено време (Доктор медицине - 2 извршилаца)
10.01.2023 Оглас за пријем у радни онос на неодређено време (Доктор специјалиста гинекологије и акушерства - 1 извршилац)
10.11.2022 Оглас за пријем у радни онос на одређено време (Доктор медицине - 5 извршилаца)
25.05.2022 Оглас за пријем у радни онос на одређено време (Доктор стоматологије - 1 извршилац)
06.10.2021 Оглас за пријем у радни онос на одређено време (Доктор медицине - 5 извршилаца)