image

Hitna pomoć

Telefon:194

image

839 - 538

Zakazivanje pregleda

telefon:011/362 00 00

image Zakažite pregled u tačnom terminu kod Vašeg izabranog lekara, putem call centra na telefon 011/362 00 00
 
 

Službe

1. Zdravstvena zaštita odraslih sa odsekom za preventivne zdravstvene usluge

Načelnik službe: dr Vesna Avejić spec.opšte medicine
Glavna sestra: Liljana Obradović viša med.sestra
Telefon:centrala 830-087:838-902;809-000, načelnik lok:108, šalter lok:110
Radno vreme: 06,00 - 20,00h
Lekari (Vršac):
dr Vesna Avejić spec opšte medicine
dr Brankica Milićević spec opšte medicine
dr Daniela Turkoanje spec opšte medicine
dr Euđen Gina spec opšte medicine
dr Adela Almažan spec opšte medicine
dr Sava Paser doktor medicine
dr Nataša Petrović doktor medicine
dr Jasmina Toma Prokin doktor medicine
...............................................................................
dr Rajna Dušanov spec.higijene (Odsek za preventivne zdravstvene usluge)
Telefon: lok:331

2. Zdravstvena zaštita zaposlenih

Načelnik službe: dr Firuca Talianu - Sonka spec.medicine rada
Glavna sestra: Marijana Nikolić med.sestra
Telefon:centrala 830-087:838-902;809-000, neuropsihijatar lok:120, šalter lok:111, psiholog lok:102
Radno vreme: 06,30 - 14,30h
Lekari:
dr Firuca Talianu - Sonka spec medicine rada
dr Vesna Grbić - Jankulov spec medicine rada
dr Valerija Mohora spec medicine rada
...............................................................
dr Slađana Rašković - Miljkov spec neuropsihijatrije
dr Jon Graure spec opšte oftamologije
...............................................................
psiholog Marija Ardelean dipl.psiholog

3. Zdravstvena zaštita dece, školske dece i omladine

Načelnik službe: dr Aleksandra Araškov spec.pedijatrije
Glavna sestra: Emilija Kojić strukovna med.sestra
Telefon:centrala 830-087:838-902;809-000
lok: 106 dečiji dispanzer
lok: 113 savetovalište
lok: 118 logoped
Radno vreme: radnim danima 06,00 - 20,00h;     neradnim danima 06,00 - 14,00h
Radno vreme (savetovalište za decu): ponedeljak, sreda, petak 06,00 - 13,00h
utorak četvrtak 13,00 - 20,00h
Vikendom i praznicima posle podne pregledi dece,zbog hitnih stanja vrše se u službi Opšte medicine a noću u Službi hitne pomoći
Zakazivanje pregleda: telefonom 809 - 000 ili na šalteru za zakazivanje u okviru ustanove
Lekari:
Predškolski dispanzer
dr Aleksandra Araškov spec.pedijatrije
dr Rodika Čizmaš spec.pedijatrije
dr Radoslava Koćec spec.pedijatrije
...............................................................
Školski dispanzer
dr Ileana Pekurar spec.pedijatrije
dr Daliborka Marić - Šalinački spec.pedijatrije
dr Dušica Petković doktor medicine
dr Marija Vlajkovac doktor medicine
Logoped
Slavica Milanović dipl.defektolog
Valentina Rajić - Pavlović dipl.defektolog

4. Zdravstvena zaštita žena

Načelnik službe: dr Denisa Graure - Linca spec.ginekologije i akušerstva
Glavna sestra: Sanja Divljakov strukovna med.sestra
Telefon:centrala 830-087:838-902;809-000, lok: 105,
Radno vreme: radnim danima 06,00 - 20,00h; subotom 06,00 - 13,00h
Zakazivanje pregleda: na šalteru dispanzera za žene ili telefonom
Lekari:
dr Denisa Graure - Linca spec.ginekologije i akušerstva
dr Biljana Todorović - Zrnić spec.ginekologije i akušerstva
dr Dragan Kapeler spec.ginekologije i akušerstva

5. Fizikalna medicina i rehabilitacija

Načelnik službe: dr Danijela Radošević spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
Glavna tehničar: Goran Farkaš viši fizioterapeut
Telefon:centrala 830-087:838-902;809-000, lok: 124,
Radno vreme: radnim danima 06,00 - 20,00h;
Zakazivanje pregleda: lično ili telefonom
Lekari:
dr Danijela Radošević spec fizikalne medicine i rehabilitacije

6. SHMP i sanitetski transport

Načelnik službe: dr Viktorija Nistor doktor medicine
Glavni tehničar: Predrag Ribarov viši med.tehničar
Telefon: 194 ; direktan:839-538 ili
centrala 830-087:838-902;809-000, lok: 122 dispećer, 109 načelnik,
Radno vreme: ambulanta 20,00 - 06,00h; 24h ekipa koja izlazi na teren
Lekari:
dr Viktorija Nistor - Omoran spec interne medicine
dr Saša Orlović doktor medicine
dr Milanka Rudnjanin doktor medicine
dr Sfera Jon doktor medicine
dr Kristina Lazarević doktor medicine
dr Slađan Mitić doktor medicine
dr Marjan Muratović doktor medicine
dr Radivojević Bojana doktor medicine
dr Denis Mikša doktor medicine
dr Jonel Trifu doktor medicine

7. Kućno lečenje i polivalentna patronaža

Glavna sestra: Zorica Milićev strukovna med.sestra
Telefon:centrala 830-087:838-902;809-000, lok: 112,
Radno vreme odseka za kućno lečenje svakodnevno: 07,00 - 19,00h
Radno vreme lekara: ambulanta 06,00 - 10,00h, teren 10,00 - 14,00h
Lekari:
dr Sava Radosavljev spec.opšte medicine

8. Stomatološka zdravstvena zaštita

Načelnik službe: dr Vesna Vlahović spec.dečije i preventivne stomatologije
Glavna sestra: Branislava Čejić med.sestra
Telefon: 832 -552, lok: 269, 270
Radno vreme: radnim danima 06,00 - 20,00h
Lekari (Vršac):
dr Vesna Vlahović spec.dečije i preventivne stomatologije
dr Nenad Bunčić spec.stomatološke protetike
dr Dušica Pavkov spec.ortopedije vilice
dr Marija Turkoane spec opšte medicine
dr Danijela Šafarik doktor stomatologije
dr Gabriel Turkoane doktor stomatologije
dr Bobana Mitrašinović doktor stomatologije
 

Akreditacija

image

Zaštitnik prava

Zaštitnik osiguranika

Siniša Mihajlović

telefon: 064/8522772
radno vrema: 7,30-15,30h
adresa:Opšta bolnica Vršac

Savetnik za zaštitu pacijentovih prava

Radoje Nikolić

telefon: 800 - 564
radno vrema: ponedeljak, sreda, petak 10 - 12h
adresa: Trg pobede 1, Vršac, soba 138