image Дом здравља- Вршац | Абрашевићева бб, 26300 Вршац | +381 13 809 000 | dzvrsac@sbb.rs |

Дом здравља Вршац спроводи примарну здравствену заштиту у седишту Дома здравља у Абрашевићевој улици,у амбуланти у улици Димитрија Туцовића,у здравственој станици Уљма, као и у 21-ој амбуланти у насељеним местима општине Вршац.

Mисија
Дом здравља Вршац је здравствена установа која настоји промовисати ефективне, праведне, приступачне, трошковно ефикасне здравствене програме и услуге, како би задовољила потребе становништва општине Вршац и шире, за примарном здравственом заштитом и унапредила њихово здравствено стање. Услуге установе су базиране на савременим медицинским достигнућима и примењене у оквиру властитих могућности и услова друштвено - економског контекста, уз примену добре клиничке праксе кроз смернице Министрства здравља.

Визија

Заједничким радом пружити могућности појединцима, породици и заједници да уз подршку система свеобухватне, интегрисане, ефективне и квалитетне здравствене заштите постигну оптимално здравље и социјално благостање, уз поштовање права пацијената, максимално ангажовање свих расположивих капацитета и укључење локалне самоуправе.