Hitna pomoć

Telefon:194

839 - 538

Zakazivanje pregleda

telefon:011/362 00 00

image Zakažite pregled u tačnom terminu kod Vašeg izabranog lekara, putem call centra na telefon 011/362 00 00
 
 

Izabrani lekar - Lekari koje možete izabrati


Zdravstvena zaštita odraslih
dr Vesna Avejić spec opšte medicine (amb: Vršac)
dr Brankica Milićević spec opšte medicine (amb: Vršac)
dr Jasna Popa opšte medicine (amb: Vršac)
dr Daniela Turkoanje spec opšte medicine (amb: Vršac)
dr Euđen Gina spec opšte medicine (amb: Vršac)
dr Adela Almažan spec opšte medicine (amb: Vršac)
dr Sava Paser doktor medicine (amb: Vršac)
dr Felicia Mikleu doktor medicine (amb: Vršac)
dr Nataša Rodić doktor medicine (amb: Vršac)
dr Violeta Mladenovski doktor medicine (amb: Vlajkovac, Ritiševo)
dr Ivana Vidojević doktor medicine (amb: Vršac)
dr Gabrijela Čoloka doktor medicine (amb: Dimitrije Tucović)
dr Vioara Milata doktor medicine (amb: Izbište)
dr Jasmina Toma - Prokin doktor medicine (amb: Vršac)
dr Nataša Radosavljev doktor medicine (amb: Veliko Središte, Gudurica)
dr Marius Savu doktor medicine (amb: Garnizon)
dr Bojan Milenković doktor medicine (amb: Straža, Potporanj, Kuštilj, Vojvodinci)
dr Nataša Ćurčić doktor medicine (amb: Orešac, Zagajica, Parta, Šušara)
dr Jasminka Kereš - Tampolja doktor medicine (amb: Uljma)
dr Marija Vlajkovac doktor medicine (amb: Mali Žam, Vatin, Malo Središte, Sočica, Mesić, Jablanka)
dr Maja Milovanović doktor medicine (amb: Pavliš)
dr Danijela Janković doktor medicine (amb: Uljma)
.....
dr Firuca Talianu - Sonka spec.medicine rada (amb: medicine rada - Vršac)
dr Vesna Grbić - Jankulov spec.medicine rada (amb: medicine rada - Vršac)
dr Valerija Mohora spec.medicine rada (amb: medicine rada - Vršac)


Zdravstvena zaštita dece i omladine
Predškolsko
dr Aleksandra Araškov spec pedijatrije
dr Rodika Čizmaš spec pedijatrije
dr Radoslava Koćec spec pedijatrije
Školsko
dr Dušica Petković spec pedijatrije
dr Daliborka Marić - Šalinački spec pedijatrije
dr Sandro Gvozdenov doktor medicine
dr Miljana Trajković Momić doktor medicine


Zdravstvena zaštita žena
dr Denisa Graure - Linca spec ginekologije i akušerstva
dr Biljana Todorović Zrnić spec ginekologije i akušerstva
dr Dragan Kapeler spec ginekologije i akušerstva
dr Andrea Mikleu Karina spec ginekologije i akušerstva


Stomatologija
dr Vesna Vlahović spec dečije i preventivne stomatologije (amb: Vršac)
dr Nenad Bunčić spec stomatološke protetike (amb: Vršac)
dr Dušica Pavkov spec ortopedije vilice (amb: Vršac)
dr Marija Turkoane doktor stomatologije (amb: Vršac)
dr Danijela Šafarik doktor stomatologije (amb: Vršac)
dr Denisa Mikša doktor stomatologije (amb: Garnizon, Kuštilj)
dr Radmila Jovanov doktor stomatologije (amb: Uljma, Izbište)
dr Gabriel Turkoane doktor stomatologije (amb:Gudurica, škola Olga Petrov Vršac)
 

Akreditacija

Zaštitnik prava

Savetnik za zaštitu pacijentovih prava

Radoje Nikolić

telefon: 800 - 564
radno vrema: ponedeljak, sreda, petak 10 - 12h
adresa: Trg pobede 1, Vršac, soba 138