image Dom zdravlja- Vršac | Abraševićeva bb, 26300 Vršac | +381 13 809 000 | dzvrsac@sbb.rs |
Akreditacija 2017

18.08.2017.

Dom zdravlja Vršac je kao ustanova primarne zdravstvene zaštite, na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, dobio Sertifikat o akreditaciji na period od sedam godina (od avgusta 2017. do avgusta 2024. godine).
Akreditacija zdravstvenih ustanova predstavlja jedan od načina za unapređenje kvaliteta, efikasnosti i efikasnosti rada zdravstvenih ustanova, uključujući njihovu strukturu, procese i ishode.
Sertifikat  na  sedam godina ustanova može dobiti ukoliko je ostvareno više od 71% pa do 100% ocena 4 i 5. Dom zdravlja Vršac ostvario je više do 90%. Ovo je druga akreditacija Doma zdravlja Vršac (prethodna je bila na period od tri godine).
Akreditacija pomaže organizacijama zdravstvene zaštite da otkriju sopstvene prednosti i mogućnosti napretka, a ujedno i da bolje razumeju ciljeve i složenost svog poslovanja. Kada to uvide, organizacije mogu da se posvete kratkoročnim i dugoročnim planovima za poboljšanje rezultata rada i počnu sa korišćenjem raspoloživih resursa na najefikasniji mogući način.
Dom zdravlja Vršac je u periodu od prethodne akreditacije do danas sproveo sve ono što je neophodno kako bi zgradu, koja je zidana šezdesetih godina prošlog veka, prilagodio novim propisima i zahtevima. To je bio zahtevan zadatak koji je uključivao izgradnju kosih rampi, prilaza, ugradnju lifta i mnoge druge građevinske poslove.
Sertifikat o akreditaciji zdravstvene ustanove izdaje se na određeni period, a najduže na period od sedam godina. S obzirom na to da je Akreditacija na period od sedam godina najviši mogući period koji ustanova može steći akreditacijom, samo rukovodstvo, zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi, kao i pacijenti mogu biti zadovoljni, kao i da se teži i gleda da ovaj nivo zadržimo ubuduće i nadalje.