image Dom zdravlja- Vršac | Abraševićeva bb, 26300 Vršac | +381 13 809 000 | dzvrsac@sbb.rs |

Ambulante


Primar
Zdravstvena stanica Uljma
Uljma, Oslobođenja bb
radno vreme: ponedeljak - petak 07-13h
898-007

Ambulanta Dimitrije Tucović
Vršac, Dimitrija Tucovića 42
radno vreme: ponedeljak 13-19,30h,utorak - petak 07-13,30h  telefon: 831-643
831-643

Garnizonska ambulanta
Vršac, Stevana Mokranca bb
radno vreme: ponedeljak 13,30-20h, utorak,sreda,četvrtak petak 7-13,30h

Ambulanta Pavliš
Pavliš, Žarka Zrenjanina 81
radno vreme: četvrtak, petak 07-13h
289-1321

Ambulanta Vlajkovac
Vlajkovac, Svetozara Miletića 3
radno vreme: utorak 07-13

Ambulanta Izbište
Izbište, Ise Jovanovića 11
radno vreme: ponedeljak, sreda, petak 07-13
893-227

Ambulanta Gudurica
Gudurica, Centar bb
radno vreme: radno vreme: utorak 07-13h


Ambulanta Veliko Središte
Veliko Središte, Sterijina 4
radno vreme: ponedeljak 07-13h
892-122

Ambulanta Straža
Straža, Maršala Tita 16
radno vreme: radno vreme: sreda 07-14h

Ambulanta Potporanj
Potporanj, Maršala Tita 35
radno vreme: petak 07-10h

Ambulanta Kuštilj
Kuštilj, Vršačka bb
radno vreme: radno vreme: petak 07-10h
ne radi od 12 do 16.09.2022.

Ambulanta Vojvodinci
Vojvodinci, Vršačka bb
radno vreme: četvrtak 10-13
ne radi od 12 do 16.09.2022.

Ambulanta Zagajica
Zagajica, Miloša Obilića 5
radno vreme: utorak 07-13h

Ambulanta Parta
Parta, Proleterska 41
radno vreme: ponedeljak 07-10h,četvrtak 10-14h

Ambulanta Orešac
Orešac, Partizanska bb
radno vreme: ponedeljak 10-13h

Ambulanta Šušara
Šušara, Banatska 37
radno vreme: četvrtak 07-13h

Ambulanta Markovac
Markovac, Oslobođenja bb
radno vreme: sreda 07-13h

Ambulanta Vatin
Vatin, Vojvođanska 36
radno vreme: utorak 07-10h
ne radi od 12 do 16.09.2022.

Ambulanta Mali Žam
Mali Žam Zmaj Jovina 10
radno vreme: utorak 10-13h
ne radi od 12 do 16.09.2022.
838-457

Ambulanta Malo Središte
Malo Središte, Vojvođanska 34
radno vreme: ponedeljak 07-11h
ne radi od 12 do 16.09.2022.

Ambulanta Mesić
Mesić, Vojvođanska bb
radno vreme: ponedeljak 11-13h, petak 07-09h
ne radi od 12 do 16.09.2022.

Ambulanta Jablanka
Jablanka, Vojvođanska 30
radno vreme: sreda 10-13h, petak 09-11h
ne radi od 12 do 16.09.2022.
885-112

Ambulanta Sočica
Sočica, Jablanička bb
radno vreme: petak 11 -13h
ne radi od 12 do 16.09.2022.

Ambulanta Ritiševo
Ritiševo, Mihaja Eminesku 1
radno vreme: četvrtak 10 - 13h
827-070

Stomatologija
Garnizonska ambulanta
radno vreme: ponedeljak 12,30 -20h, utorak-petak 07-13,30h

Ambulanta Gudurica
Gudurica, Centar bb
radno vreme: ne radi

Ambulanta Izbište
Izbište, Ise Jovanovića 11
radno vreme: ne radi
Ambulanta Uljma
Gudurica, Centar bb
radno vreme: ponedeljak - petak 07-13h 07-14h

Ambulanta Olga Petrov
radno vreme: ponedeljak, sreda, petak 12-19h, utorak,četvrtak 07-14h

Ambulanta Kuštilj
Kuštilj, Vršačka bb
radno vreme: ne radi