image Dom zdravlja- Vršac | Abraševićeva bb, 26300 Vršac | +381 13 809 000 | dzvrsac@sbb.rs |
Domu zdravlja uručen računar

20.06.2014.

U Vladi AP Vojvodine Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova g-din Miroslav Vasin uručio je računare institucijama u Vojvodini, koje su dale značajan doprinos u borbi protiv nasilja u porodici. Ispred Doma zdravlja Vršac računar je primila dipl.def.master Tatjana Nikolić, Rukovodilac tima za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja. Računari su dodeljeni u okviru projekta “ Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u AP Vojvodini“ i „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“, sa ciljem unapređenja rada u sferi prikupljanja i razmene informacija o nasilju u porodici i podršci u izgradnji jedinstvenog sistema evidentiranja nasilja u porodici. Projekat je podržan od strane UNDP, UNICEF, UN WOMEN i UNTF.