image Dom zdravlja- Vršac | Abraševićeva bb, 26300 Vršac | +381 13 809 000 | dzvrsac@sbb.rs |
Testiranje građana na prisustvo virusa SARS-Cov-2 na lični zahtev


U skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 338-10479/2020 od 15.12.2020. godine obaveštavaju se građani da će Dom zdravlja Vršac vršiti RT-PCR i ANTIGENSKO testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev građana.

Testiranje će se vršiti svakog dana od PONEDELjKA do SUBOTE u vremenskom periodu od 07.00 do 8.30 časova u ordinaciji broj 5 Službe opšte medicine

Rezultati antigenskog testiranja dobijaju se u roku od 15 minuta od obavljenog testiranja, dok se rezultati RT-PCR testiranja dobijaju u toku istog dana do 19 časova.

RT-PCR testiranje vršiće se po ceni od 6.000,00 dinara za državljane Republike Srbije, strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u R. Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članova njihovih porodica), kao i za druge strane državljane.

Antigensko testiranje vršiće se po ceni od 1.800,00 dinara za državljane Republike Srbije, strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u R. Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članova njihovih porodica, kao i za druge strane državljane.


modeli uplatnica:

- RT PCR državljani Srbije
- RT PCR strani državljani
- Antigensko državljani Srbije
- Antigensko strani državljani