image

Hitna pomoć

Telefon:194

image

839 - 538

Zakazivanje pregleda

telefon:011/362 00 00

image Zakažite pregled u tačnom terminu kod Vašeg izabranog lekara, putem call centra na telefon 011/362 00 00
 
 

Punktovi

Primarna medicina

Zdravstvena stanica Uljma
lekari: dr Jasminka Kereš-Tampolja doktor medicine (posle podne 13-20h),
           dr Danijela Jankovićdoktor medicine (pre podne 06-13h)
radno vreme:ponedeljak - petak 06-20h
898-007

...............................................

Ambulanta Dimitrije Tucović
lekari: dr Gabrijela Čoloka doktor medicine
radno vreme: ponedeljak - petak 07-14h
831-643

...............................................

Garnizonska ambulanta
lekar: dr Marius Savu doktor medicine
radno vreme: ponedeljak-petak 07-14h
...............................................

Ambulanta Pavliš
lekar: dr Maja Milovanović doktor medicine
radno vreme: ponedeljak-petak 07-14h
289-1321

...............................................

Ambulanta Vlajkovac
lekar: dr Violeta Mladenovski doktor medicine
radno vreme: ponedeljak - petak 07-14h

...............................................

Ambulanta Izbište
lekar: dr Vioara Milata doktor medicine
radno vreme: ponedeljak-petak 07-14h
893-227

...............................................

Ambulanta Gudurica
lekar: dr Nataša Radosavljev doktor medicine
radno vreme: ponedeljak,utorak,četvrtak,petak 07-14h

...............................................

Ambulanta Veliko Središte
lekar: dr Nataša Radosavljev doktor medicine
radno vreme: ponedeljak-petak 07-14h
892-122

...............................................

Ambulanta Straža
lekar: dr Bojan Milenković doktor medicine
radno vreme: ponedeljak,sreda 07-14h

Ambulanta Potporanj
lekar: dr Bojan Milenković
radno vreme: petak 07-14h

..............................................

Ambulanta Kuštilj
lekar: dr Bojan Milenković doktor medicine
radno vreme: utorak 07-10h,četvrtak 07-14h

Ambulanta Vojvodinci
lekar: dr Bojan Milenković doktor medicine
radno vreme: utorak 10-14h

..............................................

Ambulanta Zagajica
lekar: dr Nataša Ćurčić doktor medicine
radno vreme: utorak 07-14h,četvrtak 07-10h

..............................................

Ambulanta Parta
lekar: dr Nataša Ćurčić doktor medicine
radno vreme: ponedeljak 07-14h,četvrtak 10-14h

..............................................

Ambulanta Orešac
lekar: dr Nataša Ćurčić doktor medicine
radno vreme: petak 07-14h

..............................................

Ambulanta Šušara
lekar: dr Nataša Ćurčić doktor medicine
radno vreme: sreda 07-14h

..............................................

Ambulanta Markovac
lekar: dr Nataša Radosavljev doktor medicine
radno vreme: sreda 07-14h

..............................................

Ambulanta Vatin
lekar: dr Marija Vlajkovac doktor medicine
radno vreme: utorak 07-10h,četvrtak 10-14h

..............................................

Ambulanta Mali Žam
lekar: dr Marija Vlajkovac doktor medicine
radno vreme: utorak 10-14h,četvrtak 07-10h
838-457

...............................................

Ambulanta Malo Središte
lekar: dr Marija Vlajkovac doktor medicine
radno vreme: ponedeljak 07-10h

...............................................

Ambulanta Mesić
lekar: dr Marija Vlajkovac doktor medicine
radno vreme: ponedeljak 10-14h,četvrtak 07-08,30h

................................................

Ambulanta Jablanka
lekar: dr Marija Vlajkovac doktor medicine
radno vreme: sreda 10-14h,petak 11,30-14h
885-112

................................................

Ambulanta Sočica
lekar: dr Marija Vlajkovac doktor medicine
radno vreme: sreda 07 - 09h,petak 09 -11h

.................................................

Ambulanta Ritiševo
lekar: dr Violeta Mladenovski doktor medicine
radno vreme: petak 07 - 14h

.................................................

Stomatologija

Garnizonska ambulanta
lekar: dr Denisa Mikša doktor stomatologije
radno vreme: četvrtak 07-14h

...................................................

Ambulanta Gudurica
lekar: dr Gabriel Turkoane doktor stomatologije
radno vreme: ponedeljak - petak 07-14h

.................................................

Ambulanta Izbište
lekar: dr Radmila Jovanov doktor stomatologije
radno vreme: utorak, petak 07-14h

.................................................

Ambulanta Uljma
lekar: Radmila Jovanov doktor stomatologije
radno vreme: ponedeljak, sreda 14-20h, četvrtak 07-14h

..................................................

Ambulanta Olga Petrov
lekar: dr Gabriel Turkoane doktor stomatologije
radno vreme: ponedeljak,sreda, petak 12-19h, utorak,četvrtak 07-14h

...................................................

Ambulanta Kuštilj
lekar: dr Denisa Mikša doktor stomatologije
radno vreme: četvrtak 07-14h

...................................................
 

Akreditacija

image

Zaštitnik prava

Savetnik za zaštitu pacijentovih prava

Radoje Nikolić

telefon: 800 - 564
radno vrema: ponedeljak, sreda, petak 10 - 12h
adresa: Trg pobede 1, Vršac, soba 138