Dom zdravlja Vršac
image
Zdravstvena stanica Uljma
image
Ambulanta Vlajkovac


 
 

Punktovi

Primarna medicina

Zdravstvena stanica Uljma
 Uljma, Oslobođenja bb
 radno vreme:ponedeljak - petak 06-20h   telefon:898-007
Ambulanta Dimitrije Tucović
 Vršac, Dimitrija Tucovića 42
 radno vreme: ponedeljak - petak 07-14h  telefon: 831-643
Garnizonska ambulanta
 Vršac, Stevana Mokranca bb
 radno vreme: ponedeljak-petak 07-14h  telefon: 805-994
Ambulanta Pavliš
 Pavliš, Žarka Zrenjanina 81
 radno vreme: ponedeljak-petak 07-14h  telefon:289-1321
Ambulanta Vlajkovac
 Vlajkovac, Svetozara Miletića 3
 radno vreme: ponedeljak - petak 07-14h  telefon:827-081
Ambulanta Izbište
 Izbište, Ise Jovanovića 11
 radno vreme: ponedeljak-petak 07-14h  telefon:893-227
Ambulanta Gudurica
 Gudurica, Centar bb
 radno vreme: ponedeljak,utorak,četvrtak,petak 07-14h  telefon:881-030
Ambulanta Veliko Središte
 Veliko Središte, Sterijina 4
 radno vreme: ponedeljak-petak 07-14h  telefon:892-122
Ambulanta Straža
 Straža, Maršala Tita 16
 radno vreme: ponedeljak,sreda 07-14h  telefon:882-010
Ambulanta Potporanj
 Potporanj, Maršala Tita 35
 radno vreme: petak 07-14h
Ambulanta Kuštilj
 Kuštilj, Vršačka bb
 radno vreme: utorak 07-10h,četvrtak 07-14h  telefon:883-410
Ambulanta Vojvodinci
 Vojvodinci, Vršačka bb
 radno vreme: utorak 10-14h  telefon:883-420
Ambulanta Zagajica
 Zagajica, Miloša Obilića 5
 radno vreme: utorak 07-14h,četvrtak 07-10h
Ambulanta Parta
 Parta, Proleterska 41
 radno vreme: ponedeljak 07-14h,četvrtak 10-14h
Ambulanta Orešac
 Orešac, Partizanska bb
 radno vreme: petak 07-14h
Ambulanta Šušara
 Šušara, Banatska 37
 radno vreme: sreda 07-14h
Ambulanta Markovac
 Markovac, Oslobođenja bb
 radno vreme: sreda 07-14h
Ambulanta Vatin
 Vatin, Vojvođanska 36
 radno vreme: utorak 07-10h,četvrtak 10-14h  telefon:2104-910
Ambulanta Mali Žam
 MaliamZmaj Jovina 10
 radno vreme: utorak 10-14h,četvrtak 07-10h  telefon:838-457
Ambulanta Malo Središte
 Malo Središte, Vojvođanska 34
 radno vreme: ponedeljak 07-10h
Ambulanta Mesić
 Mesić, Vojvođanska bb
 radno vreme: ponedeljak 10-14h,četvrtak 07-08,30h


Ambulanta Jablanka
 Jablanka, Vojvođanska 30
 radno vreme: sreda 10-14h,petak 11,30-14h  telefon:885-112


Ambulanta Sočica
 Sočica, Jablanička bb
 radno vreme: sreda 07 - 09h,petak 09 -11h
Ambulanta Ritiševo
 Ritiševo, Mihaja Eminesku 1
 radno vreme: petak 07 - 14h

827-070


Stomatologija

Garnizonska ambulanta
 radno vreme: četvrtak 07-14h
Ambulanta Gudurica
 radno vreme: ponedeljak - petak 07-14h
Ambulanta Izbište
 radno vreme: utorak, petak 07-14h
Ambulanta Uljma
 radno vreme: ponedeljak, sreda 14-20h, četvrtak 07-14h
Ambulanta Olga Petrov
 radno vreme: ponedeljak,sreda, petak 12-19h, utorak,četvrtak 07-14h
Ambulanta Kuštilj
 radno vreme: četvrtak 07-14h
 
 

RFZO

image
image
image
 
image image image

Savetnik za zaštitu pacijentovih prava

  Radoje Nikolić
  telefon: 800 - 564
  radno vreme: ponedeljak, sreda,
  petak 10 - 12h

  adresa: Trg pobede 1, Vršac, soba 138
image image image image