image

Hitna pomoć

Telefon:194

image

839 - 538

Zakazivanje pregleda

telefon:011/362 00 00

image Zakažite pregled u tačnom terminu kod Vašeg izabranog lekara, putem call centra na telefon 011/362 00 00
 
 

Sertifikat o akreditaciji na 7. godina

image image

18.08.2017.

Dom zdravlja Vršac je kao ustanova primarne zdravstvene zaštite, na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, dobio Sertifikat o akreditaciji na period od sedam godina (od avgusta 2017. do avgusta 2024. godine).
Akreditacija zdravstvenih ustanova predstavlja jedan od načina za unapređenje kvaliteta, efikasnosti i efikasnosti rada zdravstvenih ustanova, uključujući njihovu strukturu, procese i ishode.
Sertifikat  na  sedam godina ustanova može dobiti ukoliko je ostvareno više od 71% pa do 100% ocena 4 i 5. Dom zdravlja Vršac ostvario je više do 90%. Ovo je druga akreditacija Doma zdravlja Vršac (prethodna je bila na period od tri godine).
Akreditacija pomaže organizacijama zdravstvene zaštite da otkriju sopstvene prednosti i mogućnosti napretka, a ujedno i da bolje razumeju ciljeve i složenost svog poslovanja. Kada to uvide, organizacije mogu da se posvete kratkoročnim i dugoročnim planovima za poboljšanje rezultata rada i počnu sa korišćenjem raspoloživih resursa na najefikasniji mogući način.
Dom zdravlja Vršac je u periodu od prethodne akreditacije do danas sproveo sve ono što je neophodno kako bi zgradu, koja je zidana šezdesetih godina prošlog veka, prilagodio novim propisima i zahtevima. To je bio zahtevan zadatak koji je uključivao izgradnju kosih rampi, prilaza, ugradnju lifta i mnoge druge građevinske poslove.
Sertifikat o akreditaciji zdravstvene ustanove izdaje se na određeni period, a najduže na period od sedam godina. S obzirom na to da je Akreditacija na period od sedam godina najviši mogući period koji ustanova može steći akreditacijom, samo rukovodstvo, zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi, kao i pacijenti mogu biti zadovoljni, kao i da se teži i gleda da ovaj nivo zadržimo ubuduće i nadalje.

21. Savetovalište za dijabetičare

image

20.06.2017.

U okviru Službe za zaštitu zdravlja odraslog stanovništva radi Savetovalište za dijabetičare i to svakog radnog dana od 8h do 13h.
Savetovalište ima edukativni karakter, da bi pacijenti na vreme prepoznali bolest i sprečili komplikacije. Potrebno je da se oboleli od šećerne bolesti javljaju u Savetovalište svakih 6 meseci do godinu dana radi obavljanja neophodnih kontrola.
U Savetovalištu za dijabetes rade stručni timovi koji su prošli neophodne edukativne seminare i koji pomažu izabranim lekarima u praćenju i lečenju svojih pacijenata.Poseban akcenat rada Savetovališta jeste na adekvatnom higijensko dijedetskom režimu pacijenata,ali i ispravnoj medikaciji i značaju fizičke aktivnosti.
U Savetovalište pacijenta može da uputi izabrani lekar ili se pregled zakazuje direktno na telefon: 013/809-000 lokal 331

21. Svetski kongres - WONCA

image image

10.11.2016.

Na 21-om Svetskom Kongresu Opšte/Porodične Medicine - WONCA - koji je održan i Rio de Žaneiru, u Brazilu, u periodu od 02-06 novembra 2016g. dr.Daniela Turkoanje predstavila je Dom Zdravlja Vršac i Srbiju, predavanjem na temu "Antitrombocitna terapija u atrijalnoj fibrililaciji kod starijih".

priznanje"Kapetan Miša Anastasijević"

image

10.12.2014.

U sredu 10.12.2014. u Kovinu, uručena su prestižna priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“ najuspešnijim kompanijama, ustanovama i pojedincima sa teritorije Južnog Banata.
Priznanje se dodeljuje od 2000.god. u okviru projekta „Put ka vrhu“, sa ciljem da afirmiše preduzetničke vrednosti,stvaralaštvo i društveno odgovorno poslovanje.
Nosioci ovih aktivnosti su novosadska agencija Medija Invent, Univerzitet u Novom Sadu i Privredna komora.
Priznanje je direktorki Doma zdravlja Vršac uručio pesnik Pero Zubac, a naš Dom zdravlja je jedina zdravstvena ustanova u regionu kojoj je ove godine ovo priznanje uručeno za unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga.

Otvaranje ambulante sportske medicine

image

17.10.2014.

Dom zdravlja Vršac posetio je ministar sporta Vanja Udovičić, predsednik republičkog zavoda za sport , atletičar Emir Bekrić, predsednik opštine Vršac kao i članovi Opštinskog veća za sport i zdravstvo.
Tom prilikom potpisan je ugovor izmedju direktora Doma zdravlja Vršac i direktora republičkog zavoda za sport i time je i otvorena druga ambulanta sportske medicine u Srbiji u kojij će se obavljati lekarski i preventivni pregledi svih kategorija i uzrasta sportista.

Dodela sertifikata o akreditaciji

image

23.12.2013.

U Klubu poslanika u Beogradu, Domu zdravlja Vršac svečano je uručen sertifikat o akreditaciji. Sertifakat su uručili predstavnici Ministarstva zdravlja na čelu sa ministrakom dr Slavicom Đukić Dejanović u prisustvu predstavnika Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova i koordinatora DILS projekta.
Dom zdravlja Vršac dobio je sertifikat o akreditaciji na period od tri godine - od decembra 2013. do decembra 2016. Sertifikat je ispred Doma zdravlja preuzela direktor dr Rodika Petku

Vozilo za palijativnu negu

image

10.02.2014.

Ministarka zdravlja prof.dr Slavica Đukić Dejanović uručila ključeve od 70 novih vozila domovima zdravlja za potrebe palijativne nege.
Vozilo preuzela direktor dr Rodika Petku.

Domu zdravlja uručen računar

image

20.06.2014.

U Vladi AP Vojvodine Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova g-din Miroslav Vasin uručio je računare institucijama u Vojvodini, koje su dale značajan doprinos u borbi protiv nasilja u porodici. Ispred Doma zdravlja Vršac računar je primila dipl.def.master Tatjana Nikolić, Rukovodilac tima za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja. Računari su dodeljeni u okviru projekta “ Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u AP Vojvodini“ i „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“, sa ciljem unapređenja rada u sferi prikupljanja i razmene informacija o nasilju u porodici i podršci u izgradnji jedinstvenog sistema evidentiranja nasilja u porodici. Projekat je podržan od strane UNDP, UNICEF, UN WOMEN i UNTF.

Dils

image

11.11.2011.

U prostorijama direktorijuma Doma zdravlja održana je konferencija za medije. Tema konferencije je "Promocija informatizacije Doma zdravlja Vršac", koja se sprovodi u okviru DILS projekta koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja.
Učesnici konferencije bili su dr Periša Simonović, državni sekretar u Ministrstvu zdravlja, Nada Teodosijević kordinator za informacione tehnologije projekta "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS, Ministarstva zdravlja, dr Rodika Petku direktor Doma zdravlja Vršac.
Konferenciju je propratilo 11 novinarskih ekipa.
Iz projekta DILS Domu zdravlja Vršac isporučena je oprema, a ukupna vrednost informatizacije ove ustanove je 41.000 eura (lokalna informatička mreža 12.500 eura, sertifikovani softver 9.200 eura, oprema 19.300 eura -33 personalna računara, 2 servera, 17 štampača, 14 bar kod čitača i 20 čitača kartica).Ovom opremom u potpunosti su pokriveni svi punktovi Doma zdravlja Vršac - 3 punkta u gradu i 21 seoska ambulanta i Zdravstvena stanica u Uljmi.

 

Akreditacija

image

Zaštitnik prava

Savetnik za zaštitu pacijentovih prava

Radoje Nikolić

telefon: 800 - 564
radno vrema: ponedeljak, sreda, petak 10 - 12h
adresa: Trg pobede 1, Vršac, soba 138