image

Hitna pomoć

Telefon:194

image

839 - 538

Zakazivanje pregleda

telefon:011/362 00 00

image Zakažite pregled u tačnom terminu kod Vašeg izabranog lekara, putem call centra na telefon 011/362 00 00
 
 

O nama

Dom zdravlja Vršac

osnovan je 28.januara 2008.godine izdvajanjem iz zdravstvenog centra Vršac. Kao samostalna radna organizacija zdravstvene delatnosti počeli smo sa radom 15.septembra 2008.godine.

Naš osnovni zadatak je pružanje primarne zdravstvene zaštite svim građanima opštine Vršac. Rad u Domu zdravlja organizovan je u okviru 9.službi u kojima je zaposleno 245.radnika.
Dom zdravlja sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu u sedištu Doma zdravlja u Abraševićevoj ulici,u ambulanti u ulici Dimitrija Tucovića,u zdravstvenoj stanici Uljma, kao i u 21-oj ambulanti u naseljenim mestima opštine Vršac.

Misija

Dom zdravlja Vršac je zdravstvena ustanova koja nastoji promovisati efektivne, pravedne, pristupačne, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva opštine Vršac i šire, za primarnom zdravstvenom zaštitom i unapredila njihovo zdravstveno stanje.
Usluge ustanove su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uslova društveno - ekonomskog konteksta, uz primenu dobre kliničke prakse kroz smernice Ministrstva zdravlja.

Vizija

Zajedničkim radom pružiti mogućnosti pojedincima, porodici i zajednici da uz podršku sistema sveobuhvatne, integrisane, efektivne i kvalitetne zdravstvene zaštite postignu optimalno zdravlje i socijalno blagostanje, uz poštovanje prava pacijenata, maksimalno angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i uključenje lokalne samouprave.

 

Akreditacija

image

Zaštitnik prava

Savetnik za zaštitu pacijentovih prava

Radoje Nikolić

telefon: 800 - 564
radno vrema: ponedeljak, sreda, petak 10 - 12h
adresa: Trg pobede 1, Vršac, soba 138