image

Hitna pomoć

Telefon:194

image

839 - 538

Zakazivanje pregleda

telefon:011/362 00 00

image Zakažite pregled u tačnom terminu kod Vašeg izabranog lekara, putem call centra na telefon 011/362 00 00
 
 

Javne nabavke 2018

# 26.04.2018. naziv JN tip dokumenta preuzimanje
1 Aparat za rehabilitaciju "SCHOCKWAVE" Poziv za podnošenje ponuda image
2 Konkursna dokumentacija image
3 Odluka o dodeli ugovora image
4 Obaveštenje o zaključenju ugovora image
# 29.05.2018. naziv JN tip dokumenta preuzimanje
1 Stomatološki materijal Poziv za podnošenje ponuda image
2 Konkursna dokumentacija image
3 Odluka o dodeli ugovora image
4 Obaveštenje o zaključenju ugovora image
# 31.05.2018. naziv JN tip dokumenta preuzimanje
1 Pogonsko gorivo Poziv za podnošenje ponuda image
2 Konkursna dokumentacija image
3 Pitanja i odgovori -1- image
4 Pitanja i odgovori -2- image
5 Odluka o dodeli ugovora image
6 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava image
7 Odluka po zahtevu za zaštitu prava image
8 Obaveštenje o dodeli ugovora image
# 01.06.2018. naziv JN tip dokumenta preuzimanje
1 Održavanje informacionih sistema "Heliant Healt" i "Herliant Moneo" Poziv za podnošenje ponuda image
2 Konkursna dokumentacija image
3 Odluka o dodeli ugovora image
4 Odluka o zaključenju ugovora image
# 29.06.2018. naziv JN tip dokumenta preuzimanje
1 Sanitetski materijal Poziv za podnošenje ponuda image
2 Konkursna dokumentacija image
3 Odluka o dodeli ugovora image
4 Obaveštenje o obustavi postupka image
5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 image
6 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 image
7 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 image
8 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 image
9 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 image
10 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 image
11 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 image

 

Akreditacija

image

Zaštitnik prava

Savetnik za zaštitu pacijentovih prava

Radoje Nikolić

telefon: 800 - 564
radno vrema: ponedeljak, sreda, petak 10 - 12h
adresa: Trg pobede 1, Vršac, soba 138